เตียงนอนจักรพรรดิ์,เตียงหลุยส์ (Dynasty Empperror,Louis Bed)